Zebra ZT400 - savršen odnos brzine i robusnosti

Uz Zebrinu seriju izdržljivih štampača ZT400, dizajniranih za široki raspon namena i da traju godinama, ključne poslove ćete efikasno obavljati.

Serija Zebra ZT400 naslanja se na pouzdanost serije Z, koja je proverena u praksi, sa dodatnim poboljšanjima u pogledu brzine i kvalita štampe kao i mogućnosti povezivanja.