Podrška na daljinu

SL Light je program za podršku na daljinu, koji omogućava pregled i siguran nadzor nad udaljenom radnom okolinom (udaljenim računarom). Osnovna karakteristika programa ISL Light je njegovo jednostavno korišćenje. Podešavanje nije potrebno u prelaznom ASP Subscription načinu jer ISL Light sadrži svoj sistem zaštite. Sve što trebate za takvu podršku na daljinu je brza internet veza.

Povezivanje za SERVISERA    Povezivanje za KORISNIKA

1. Klikni “Traži kod”
2. Unesi korisničko ime / password 
3. Unesi kod
4. Klikni “poveži”

Dopisivanje: Serviser i korisnik međusobno koriste tekstualno dopisivanje

Pregled radne okoline: Serviser ili korisnik lako omogućavaju nadzor nad računalom

Nadzor na daljinu: Serviser /korisnik lako omogućavaju nadzor nad tipkovnicom i mišem

Prijenos datoteka: Jednostavno prenošenje datoteka između povezanih računala

Radni list: Serviser korisnikovu radnu okolinu koristi kao radni list