Unitech MS320

Kategorija: Ručni

Unitech MS320 je čitač bar kodova koji se svojim performansama, zahvaljujući ugrađenoj tehnologiji naprednog CCD skeniranja sa udaljenosti, može meriti sa laserskim čitačima.

Uprkos robusnosti izrade, njegova ergonomičnost i mala težina korisniku omogućavaju izvanredno ugodno rukovanje. Napravljen je otporan kako bi mogao podneti višestruki slobodni pad na betonski pod sa visine 1,5 metra.

Pored podrške za najuobičajenije jednodimenzione bar kodove, MS320 podržava i dvodimenzijski bar kod PDF417. Ovaj bar kod primenjuje se na području kao što je automobilska industrija i to za ključne namene - isporuku, praćenje proizvoda, nadzor kvaliteta, fazni plan proizvodnje, upravljanje konfiguracijom i praćenje podataka o sigurnosti materijala.

Detaljne specifikacije

Optika i performanse

 • Rezolucija: 0,1 mm (4 mil) (Code 39, PCS = 90%)
 • Brzina dekodiranja: 200/300 skenova u sekundi
 • Kontrast štampe: 30% ili više
 • Podržani interfejs: Keyboard wedge, RS232, USB
 • Dubina polja: od 0 do 250 mm (Code 39, PCS = 90%, 20 mil)
 • Širina polja: 120 mm
 • Ugao čitanja: 60° spreda, 60° unazad, 75° odstupanje
 • Izvor svetla: 660 nm Visible Red LED
 • Optički sistem: 2048 pixel CCD (sklop s prenosom naboja)

Funkcionalnost

 • Mogućnost dekodiranja: automatski prepoznaje sve standardne bar kodove
 • Upravljanje zvukom: 7 tonova ili bez zvuka
 • Pokazatelj: zeleni LED

Fizičke karakteristike

 • Materijal kućišta: ABS + PC
 • Materijal zaštitne obloge:  guma
 • Vrsta kabla: telefonska priključnica RJ45
 • Dimenzije: 187 mm x 101 mm x 78 mm
 • Težina: 187 g

Korisničko okruženje

 • Skladišna temperatura: od -40° C (-40° F) do 60° C (140° F)
 • Radna temperatura: od 0° C (32° F) do 45° C (113° F)
 • Vlažnost: od 5% do 90% nekondenzirane relativne vlažnosti
 • Otpornost na pad: sa visine 1,5 m (5 stopa)

Dodatna oprema

 • Keyboard wedge kabl
 • RS232 kabl
 • USB kabl
 • Postolje za "hands free" način rada
 • Univerzalni strujni adapter 100~240V, 5V/500mA

Brošure i podrška

Kategorija: Ručni