Zebra AP 7131

Kategorija: Access Point

Zebra AP 7131 je prvi industriski 802.11a/b/g/n Adaptive Services Access Point koji donosi, u cilju omogućavanja istinskog bežičnog okruženja, zahtevane performanse, pokrivenost, pouzdanost i sigurnost.

Dizajniran da omogućuje istovremenu podršku za tri glavna načina umrežavanje: high-speed bežični prenos podataka, glasovne i video usluge za klijentski pristup, samo-ozdravljenje - mesh umrežavanje - uz funkcionalnost senzora za Wireless Intrusion Prevention System (IPS). U potpunosti usklađen sa DFS 802.11n Draft 2.0, AP 7131 nudi brzine do 600 Mbps po Access point-u - šest puta propusniji od 802.11a/g Access Point-a. Adaptive Services AP arhitektura omogućava da uređaj radi u dva moda, bez promene firmware-a, bilo kao samostalan Access Point ili kao prisvojeni Access Point za centralizovano upravljanje.

Brošure i podrška

Kategorija: Access Point