Izrada idejnog projekta bežične mreže

Kategorija: Usluge

Kompanija Info-Kod Rešenja vam može pružiti uslugu izrade idejnog projekta bežične mreže. 

Tim stručnjaka, uz pomoć specijalizovane opreme, za merenje prostiranja RF signala u magacinu, dolazi na vašu lokaciju i radi tzv. Site Survey izveštaj. Na ovaj način, sistem se projektuje na bazi potpune redudanse, odnosno, svaka tačka u magacinu, koja se pokriva WiFi signalom mora biti pokrivena sa minimum 2 Access Point-a, s ciljem, da ukoliko neka bazna stanica otkaže, ne dođe do ispada sistema. Na kraju se sve dokumentuje u vidu pisanog izveštaja/dokumenta. Jedino ovakav detaljni pristup realizaciji postavljanja bežične mreže u magacinu garantuje, potpuno, neomatan rad WMS aplikacija.   

Kategorija: Usluge