Direkt termo etikete

Kategorija: Etikete

Pogodne za označavanje proizvoda čija je upotreba kratkotrajna. Direkt termo etikete imaju hemijski tretiranu podlogu koja je osetljiva na toplinu i za njihov ispis nije potreban ribon. Namenjene su za označavanje proizvoda koji nisu izloženi jakoj dnevnoj svijetlosti i proizvodima koji će se potrošiti u kratkom roku ili u svrhu laboratorijskih testiranja. Direct termo etikete mogu biti izrađene s dve opcije lepila: standardno lepilo i lepilo za duboko smrzavanje.

Kategorija: Etikete