Zlatarske etikete

Kategorija: Etikete

Etikete koje Vam nudimo za označavanje nakita izrađene su od visokokvalitetnog polyetilena debljine 140 mikrona što garantuje jačinu i izdržljivost materijala pri rukovanju sa nakitom.

Štampanjem etiketa Zebra štampačem uz odgovarajući ribon osigurana je visokokvalitetna štampa koja je postojana i
pri tretiranju/čišćenju u ultrazvučnim kadama.

Brošure i podrška

Kategorija: Etikete