Promena i ispis cena artikala

Kategorija: Rešenja

Dolazak nove robe u trgovine, sezonska rasprodaja ili akcijsko sniženje cena zahtijevaju dosta vremenskog angažmana prodavača jer takve promene traže dodavanje cena ili izmenu postojećih cena na artiklima. To se najčešće događa za vrijeme sezonskih rasprodaja ili akcijskih sniženja cena.

U slučaju ovakvih promena, vrhunsku pomoć i ubrzavanje celog procesa nudi nam mobilni terminal i mobilni printer.

Sa računara se svi potrebni podaci o artiklima prenesu na mobilni terminal, zatim prodavač obilazi trgovinu s mobilnim terminalom i printerom  proverava koji artikl još nema deklaraciju ili ima istaknutu nevažeću cenu.

Provjera artikla i print cijena

Pomoću ugrađenog bar kod čitača, prodavač očita bar kod sa artikla i u nekoliko sekundi, na licu mesta, ispiše novu nalepnicu, s važećom cenom. Takav način označavanja smanjuje greške (pogrešne deklaracije i pogrešne cene) na najmanju moguću meru.

Provjera artikla i print cijena

Kategorija: Rešenja