Rešenja za zdravstvo

Kategorija: Rešenja

Osigurati da pravi pacijent dobije pravu negu u pravom trenutku od ključne je važnosti. Tehnološka rešenja kompanije Info-kod i partnerskih kompanija, za područje zdravstva, pomažu članovima vašeg tima da podignu nivo brige za pacijenta na način da im je osiguran pristup podacima o pacijentu, o doktorima i ostalom osoblju koje brine za pacijenta, u stvarnom vremenu.

PRAVILNA IDENTIFIKACIJA BOLESNIKA

Pružanje visokokvalitetne brige pacijentima započinje povezivanjem podataka od trenutka prijema do otpusta i svakog koraka između. Rešenja za upravljanje identitetom pacijenta omogućuju precizno usklađivanje podataka o pacijentu, lekovima, uzorcima i drugim potrebnim podacima – tako da pravi pacijent dobije odgovarajuću negu, uvek.

MOBILNO ZDRAVSTVO U SVRHU BOLJE BRIGE O PACIJENTU
Poboljšanje komunikacije i saradnje između zaposlenih

Da bi pružili optimalnu negu, zaposlenima zdravstvene zaštite je potrebno osigurati alate i tehnologiju kako bi se brzo povezali, sarađivali i međusobno komunicirali. Mobilne tehnologije su dizajnirane tako da omogućuju saradnju, pojednostavljuju radne procese i osiguravaju negu pacijenata u optimalnom vremenu.

SISTEMI LOCIRANJA U STVARNOM VREMENU (RTLS - Real Time Locating System) I POSLOVNA INTELIGENCIJA ZA ZDRAVLJE
Pouzdano donošenje odluka pomoću podataka prikupljenih u stvarnom vremenu

Učinkovito pratite stanje vaše zdravstvene ustanove pomoću podataka prikupljenima diljem objekta i u stvarnom vremenu. RTLS za tehnologije u zdravstvu prepoznaje, prati, locira i nadzire stanje pacijenata, imovine i osoblja - spajajući različite podatke i omogućujući time donošenje najboljih odluka u svrhu osiguravanja optimalne njege i sigurnosti pacijenata.

Kompanija Info-kod i njeni partneri su uvek ukorak s najnovijim  tehnološkim rešenjima u zdravstvu - od identiteta pacijenta do mobilne zdravstvene zaštite i poslovne inteligencije u stvarnom vremenu – čime zdravstvenim radnicima osigurava temelje za donošenje ispravnih i brzih odluka te omogućava pružanje najbolje moguće brige pacijentima.

Proizvođač Zebra je lider na području automatske identifikacije, te je u našem rešenju obuhvaćena celokupna paleta Zebrinih proizvoda namenjena zdravstvenoj delatnosti (narukvice i nalepnice, skeneri, mobilni računari i softver) koji povećava učinkovitost celokupnog procesa nege.

Korisnost Info-kod rešenja i proizvoda dokazana je kroz dugogodišnju uspešnu prisutnost kompanije na području zdravstva.

Kategorija: Rešenja