Sistem identifikacijskih narukvica za pacijente

Uvođenje sistema identifikacije pacijenata, koji je standard zdravstvene nege u većini razvijenih europskih država, omogućio je klinici Magdalena da završi proces akreditacije od strane akreditacijske kuće „Accreditation Canada International“ te podigne nivo kvaliteta zdravstvene zaštite.

• Izazov

U skladu sa zahtevima modernog poslovanja i sertificiranja od strane akreditacijske kuće „Accreditation Canada International“, klinika Magdalena se obvezala na viši nivo, podići sigurnost pacijenata i unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite.

• Rešenje

Specijalizirano IT rešenje koje objedinjuje informacijski sistem bolnice i jedinstveni sistem barkod narukvica, čijim je uvođenjem osigurana tačna identifikacija pacijenata i omogućen jednostavan uvid u medicinsku i ostalu dokumentaciju.

 • Prednosti

Identifikacija pacijenata je dodatno pojednostavljena, mogućnost lečenja pogrešnog pacijenta svedena je na minimum, a pristup medicinskim podacima brži. Uz učinkovitiji nadzor dijagnostičko-terapijskih postupaka značajno je povećana produktivnost.